LOADING...

Rolowane na konsolach jezdnych

Opis ogólny:
System krat rolowanych na konsolach jezdnych można stosować zarówno w budynkach już istniejących oraz będących w trakcie budowy. Jest to rozwiązanie dedykowane dla obiektów przemysłowych ze względu na walory użytkowe produktu oraz możliwość wytworzenia krat na bardzo duże otwory. Wszystkie kraty wyposażone są w zabezpieczenia przeciw spadowe, możliwe jest rozszerzenie produktu o system ochrony przed przygnieceniem podczas zamykania.

Walory produktu:
Nasze kraty stanowią idealny sposób na ochronę budynku przy jednoczesnej możliwości prezentacji wnętrza ( bardzo przydatne przy zastosowaniu do ochrony sklepów), zapewniają właściwą wentylację pasaży handlowych i garaży. Ponadto dzięki możliwości zastosowania profili wyposażonych w przeszklenia, kraty rolowane, tworzą barierę ochronna przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Budowa:
Konsole jezdne: wykonane z wysokiej jakości aluminium.
-Profil: wykonany z aluminium w wysokościach od 52mm do 100mm.

Sterowanie:
Dedykowanym rozwiązaniem dla systemu krat rolowanych na konsolach jezdnych jest sterowanie elektryczne silnikowe ze względu na wielkość i masę produktu.